Tăng cường biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực với học sinh

(HNM) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo (lần 2) thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó áp dụng nhiều biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực với học sinh. 

Theo đó, nội dung mới đáng chú ý là quy định học sinh mắc khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện, vi phạm các quy định của trường, của ngành Giáo dục thì sẽ bị xem xét áp dụng theo ba hình thức kỷ luật, gồm: Khiển trách, cảnh cáo, tạm dừng học tập trên lớp để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng. Hình thức kỷ luật buộc thôi học với học sinh như hiện hành dự kiến không còn…

Ngoài ra, hiện nay, mức kỷ luật cao nhất với học sinh là buộc thôi học 1 năm, thì dự thảo mới quy định: Hiệu trưởng nhà trường xem xét quyết định thời hạn tạm dừng học tập trên lớp với học sinh tối đa là 2 tuần để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng…

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/977873/tang-cuong-bien-phap-giao-duc-ky-luat-tich-cuc-voi-hoc-sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *